31 maja 2022

Polska branża kosmiczna rośnie w siłę

Informacje dotyczące rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego rzadko zajmują pierwsze strony gazet czy najważniejsze miejsca w portalach internetowych. Tymczasem w ostatnich latach proces ten wszedł w niezwykle dynamiczną fazę. Polskie start-upy, przedsiębiorstwa i większe spółki podbijają branżę stając się kluczowymi partnerami dla liderów tego sektora, czego kolejnym przykładem jest podpisanie przez Thorium Space listu intencyjnego z Teledyne e2v. 

Opublikowany jeszcze w 2015 roku przez European Space Foundation we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) raport dotyczący potencjału rozwoju branży kosmicznej w Polsce nie pozostawiał wątpliwości. Mamy w kraju wszelkie warunki do tego, aby stać się istotnym graczem w tym sektorze, co zawdzięczamy przede wszystkim znakomitej kadrze. Momentem przełomowym według ekspertów było przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 roku. Stworzyło nowe możliwości dla budowy przemysłu kosmicznego, umożliwiło też dostęp do infrastruktury badawczej, programów, staży czy szkoleń. Dzięki temu dziś Polacy biorą udział w programach dotyczących misji naukowych na orbicie Ziemi, jak i poza nią (badanie Marsa, badanie atmosfery księżyców Jowisza, loty satelitów w formacji i wiele innych), obserwacji Ziemi, czy nawigacji satelitarnej – czytamy w raporcie. 

Kadry w polskim sektorze kosmicznym i około kosmicznym, co nie zmieniło się od 2015 roku, a tylko rozwinęło, są dobrze przygotowane, gdyż według przeprowadzonej w raporcie analizy jest to sektor multidyscyplinarny, tworzony w głównej mierze przez absolwentów takich kierunków, jak automatyka, informatyka, elektronika, mechatronika, mechanika, telekomunikacja, nawigacja, fizyka, a także geografia (teledetekcja).  

Przestrzeń medialną i uwagę opinii publicznej w powszechnym ujęciu zajmują przede wszystkim dość ogólnie opisywane wydarzenia dotyczące np. lądowania na marsie łazika Perseverance czy pragnienia podbicia kosmosu przez Elona Muska. Są to oczywiście historyczne i przełomowe wydarzenia. Jednak równie istotne w kontekście rozwoju branży kosmicznej są te mniej komunikowane i odbywające się na innych płaszczyznach, bez których jednak podbój kosmosu i jego ciągła eksploracja nie byłyby możliwe. 

Wielokrotnie informowaliśmy o kolejnych kamieniach milowych w historii rozwoju wrocławskiej spółki SatRev (wcześniej Satrevolution), która na dobre zadomowiła się w gronie najważniejszych podmiotów budujących potęgę branży w skali globalnej. Ponieważ jednak przemysł kosmiczny to permanentny rozwój, niekończących się proces udoskonalania, równie istotne są kwestie związane np. ze zwiększaniem wydajności pracy satelitów. I właśnie tego dotyczy niezwykle istotna informacja o podpisaniu przez Thorium Space listu intencyjnego z Teledyne e2V. 

Thorium Space to założona w 2017 roku wrocławska spółka z sektora zaawansowanych systemów komunikacji satelitarnej (Advanced Space Communication Company), zajmująca się projektowaniem rozwiązań technologicznych w zakresie konstruowania pojazdów kosmicznych i inteligentnych anten macierzowych, mających zastosowanie w branży kosmicznej, ale też w sektorze obronności. 

Dwa lata temu firma została nagrodzona „Orłem Innowacji” redakcji „Rzeczypospolitej” za rozwój aktywnych, płaskich anten macierzowych pracujących w paśmie E. W 2021 roku została wybrana jednym z 10 najbardziej innowacyjnych startupów technologii kosmicznych oraz wyróżniony jako jeden z 5 Top Space Tech Global Manufacturing Solutions z 288 badanych firm. 

Natomiast Teledyne e2V to założona w Wielkiej Brytanii w 1947 roku firma produkująca przede wszystkim zaawansowane półprzewodniki, które znajdują szerokie zastosowanie właśnie w przemyśle kosmicznym. Teledyne e2v Semiconductors SAS będąca częścią Teledyne e2v, to spółka córka, której produkty i rozwiązania były używane między innymi przy teleskopie Hubblea, projekcie Gaia czy przesyłaniu zdjęć Marsa przez sondę New Horizons. Wśród klientów firmy można wymienić światowych potentatów: Airbus, Boeing, NASA czy Thales.

Celem planowanej współpracy jest zwiększenie wydajności satelitów, m.in. poprzez efektywne rozmieszczenie przepustowości. Teledyne E2V dostarczy chip zgodnie ze specyfikacja Thorium Space, a polska spółka „obuduje” go własnym hardwarem. Jej pierwsza faza rozpocznie się jeszcze w czerwcu.