MILLENNIALS VENTURE CAPITAL ASI S.A.

DISRUPT AND CREATE WITH US

W wolnym tłumaczeniu oznacza
PRZEŁOM – radykalna zmiana dotychczasowego modelu istnienia i definiowania rzeczywistości.

Aby tworzyć „nowe”, musimy zburzyć „stare”. Decyzja o tworzeniu nowej rzeczywistości, zmieniającej Świat na lepsze to odrzucenie starych przekonań.

Profesjonalne VC inwestują tzw. “smart money”. Dostarczają spółkom zarówno kapitał jak i wsparcie w realizacji strategii, kontaktów i konkretnej pomocy w dynamicznym rozwoju.

INWESTUJEMY W SPÓŁKI:

MedTECH

Zastosowanie technologii w medycynie: farmacji, biotechnologii, diagnostyce i telemedycynie.

EdTECH

Zastosowanie technologii w szeroko pojętej edukacji tradycyjnej oraz zdalnej.

EnergyTECH

Odnawialne źródła energii, magazynowanie energii, recykling, energia mobilna.

FinTECH

Cyfryzacja usług finansowych, płatności mobilne, crowdfunding, bankowość internetowa, sektor pożyczkowy.

MarTECH

Rozwiązania technologiczne dla marketingu, umożliwiające automatyzację działań z klientem.

E-Commerce

Cyfrowa dystrybucja produktów i usług wraz z logistyką tzw. “ostatniego kilometra”.

SpaceTech

Technologie wykorzystywane do eksploracji przestrzeni kosmicznej

Artificial Intelligence

Zdobywanie, przetwarzanie i analizowanie wszelkich informacji z wykorzystaniem systemów komputerowych i algorytmów samouczących.

Blockchain Technology

Rozproszony system przechowywania i przetwarzania informacji.

Metaverse

Wspólna przestrzeń życiowa umieszczona w wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości w Internecie

OFERTA DLA INWESTORÓW

BUDOWA WARTOŚCI

Zakup spółek z TOP10 sektorów post-COVID i ich globalne skalowanie.

PŁYNNOŚĆ

Dopuszczenie akcji Millennials VC do obrotu giełdowego na rynku NewConnect realizując profesjonalne Relacje Inwestorskie.

PODZIAŁ ZYSKU

20% rocznych zysków netto planujemy wypłacać w formie dywidendy, a 80% reinwestować w dalszy wzrost wartości akcji funduszu.

CHCESZ ZOSTAĆ INWESTOREM ?


    POSZUKUJESZ FINANSOWANIA NA ROZWÓJ SWOJEJ SPÓŁKI?