Klauzula informacyjna RODO

Administrator danych osobowych:
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Millennials Venture Capital ASI S.A, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 45/19,  zwana dalej Millennials.

Cele i podstawy przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych – przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail lub/i numer telefonu w zależności od zakresu udzielonych zgód (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych)

Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie Millennials.

Okres przechowywania:
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia  przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych

Prawa z zakresu ochrony danych:
Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Dobrowolność / obowiązek podania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania informacji handlowych od Millennials.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Millennials nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Punkt kontaktowy:
Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
Millennials Venture Capital ASI S.A, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 45/19  Adres e-mail: office@millennials.vc

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
millenials@inspektor-danych.info