DISRUPTIVE INNOVATION

Disruptive innovation (pol. innowacje przełomowe) – radykalna zmiana dotychczasowego modelu istnienia i definiowania rzeczywistości. Twórcą terminu jest Clayton Christensen.
 

Disruptive – oznacza przełomowy i rewolucyjny
By tworzyć nowy świat, stawiamy czoła starym rozwiązaniom. Pandemia przyśpieszyła digitalizację wszystkiego – powstała ogromna potrzeba nowych technologii. Stoimy u progu najbardziej innowacyjnego okresu w dziejach ludzkości – wykorzystajmy to, by wspólnie stworzyć Unicorna.

NASZ HORYZONT INWESTYCYJNY

PROBLEM 1 - "LUKA KAPITAŁOWA"

PROBLEM 2 - BRAK ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW

ROZWIĄZANIE - OBU PROBLEMÓW