Obowiązek informacyjny RODO – Osoby przesyłające Pitch Deck

Administrator danych osobowych: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Millennials Venture Capital ASI S.A, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66, zwana dalej Millennials.

Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów:
  • oceny przesłanego wniosku oraz udzielenia odpowiedzi (co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych - 6 ust. 1 lit. f RODO*)
  • marketingowych
    [w przypadku udzielenia stosowej zgody] - przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail lub/i numer telefonu w zależności od zakresu udzielonych zgód (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych)


Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane:
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie Millennials.


Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przez okres archiwizacji wniosków ustalony przez Millenials w zależności od faktu, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. W przypadku nawiązania współpracy, dane będą przechowywane przez okres wskazany w tym miejscu. W przypadku udzielenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.

Prawa z zakresu ochrony danych: Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)


Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania. Udzielenie zgód na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Millennials nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Punkt kontaktowy: Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych: Millennials Venture Capital ASI S.A. ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław Adres e-mail: office@millennials.vc

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: millenials@inspektor-danych.info