Slide DISRUPT AND CREATE WITH US POZNAJ NAS MILLENNIALS VENTURE CAPITAL ASI S.A.

Sprostowanie:
Millennials Venture Capital ASI Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) pragnie sprostować pojawiające się w mediach informacje dotyczące zakresu nadzoru administracyjnego nad Spółką i wyjaśnić, że:
– Spółka nie posiada licencji zezwolenia (ASI), lecz uzyskała wpis do rejestru zarządzających ASI i to zarządzający ASI, a nie zarządzana ASI (Spółka działa jako
wewnętrznie zarządzający ASI) jest podmiotem nadzorowanym w oparciu o uzyskany wpis do rejestru działalności regulowanej;
– Sprawozdanie finansowe Spółki oraz ASI jak też i opis polityki inwestycyjnej ASI oraz opis strategii inwestycyjnej ASI zarządzanej przez zarządzającego ASI wpisanego do rejestru zarządzających ASI nie podlegają bieżącej ocenie, weryfikacji przez organ nadzoru;
– Spółka może wprowadzać prawa uczestnictwa ASI do obrotu tj. akcje względem klientów detalicznych (nieprofesjonalnych) jedynie wtedy, gdy akcje Spółki staną się przedmiotem oferty publicznej;

Doświadczenie zarządzających portfelem inwestycyjnym ASI nie podlega szczegółowej analizie organu nadzoru w sposób analogiczny do zarządzających ASI działających na podstawie zezwolenia udzielonego przez organ nadzoru, czy też towarzystw funduszy inwestycyjnych, a wszelkie zmiany w składzie organów zarządzającego ASI nie podlegają bieżącej ocenie nadzoru.

DISRUPT
W wolnym tłumaczeniu oznacza PRZEŁOM - radykalna zmiana dotychczasowego modelu istnienia i definiowania rzeczywistości.
CREATE
Aby tworzyć „nowe”, musimy zburzyć „stare”. Decyzja o tworzeniu nowej rzeczywistości, zmieniającej Świat na lepsze to odrzucenie starych przekonań.
MILLENNIALS
Pokolenie Y jest najsilniejszą grupą konsumencką świata. Kreujemy innowacje odpowiedzialne społecznie. Nie boimy się dobrych zmian!

Powołaliśmy fundusz dla przedstawicieli Pokolenia Y, tzw. Milenniallsów, czyli ludzi odważnych, wykształconych, dobrze usytuowanych i znających nowe technologie.

Poszukują Oni wsparcia w pomnażaniu swojego majątku w sposób mądry i odpowiedzialny w nowej post-pandemicznej rzeczywistości.

Inwestowanie pod nadzorem profesjonalnego zespołu z odpowiednią dywersyfikacją i selekcją projektów jest bezpieczniejsze.

Inwestujemy w spółki:
ikona walizka
MedTECH

Zastosowanie technologii w medycynie: farmacji, biotechnologii, diagnostyce i telemedycynie.

ikona czapka
edTECH

Zastosowanie technologii w szeroko pojętej edukacji tradycyjnej oraz zdalnej.

ikona piorun
energyTECH

Odnawialne źródła energii, magazynowanie energii, recykling, energia mobilna.

ikona aparat
finTECH

Cyfryzacja usług finansowych, płatności mobilne, crowdfunding, bankowość internetowa, sektor pożyczkowy.

10_ico_12
MarTECH

Rozwiązania technologiczne dla marketingu, umożliwiające automatyzację działań z klientem.

ikona kalendarz
E-commerce

Cyfrowa dystrybucja produktów i usług wraz z logistyką tzw. “ostatniego kilometra”.

ikona kierunki
Mobility Sharing

Car-sharing, e-pojazdy, drony, urządzenia automobilne, ekonomia współdzielenia.

ikona
Artificial Intelligence

Zdobywanie, przetwarzanie i analizowanie wszelkich informacji z wykorzystaniem systemów komputerowych i algorytmów samouczących.

ikona kostki
Blockchain Technology

Rozproszony system przechowywania i przetwarzania informacji.

ikona
Augmented Reality

Użycie informacji tekstowej, graficznej, audiowizualnej w czasie rzeczywistym do wirtualnego wspomagania świata realnego.

EKOSYSTEM ZAPEWNIAJĄCY WSPARCIE

Akcelerator
O NAS
Bartosz Mazurek
Bartosz Mazurek
Prezes Zarządu

Odpowiedzialny za relacje biznesowe z podmiotami rynku kapitałowego w Polsce, m.in. domami maklerskimi, funduszami inwestycyjnymi, platformami crowdfundingowymi i aniołami biznesu.

Andrzej Dyngosz
Andrzej Dyngosz
Wiceprezes Zarządu

Odpowiedzialny za pracę ze spółkami portfelowymi oraz pozyskiwanie dla nich kapitału od inwestorów zagranicznych. Prowadzi procesy wyjścia z inwestycji.

Tomasz Laskowicz
Tomasz Laskowicz
Manager ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich

Odpowiedzialny za marketing i Relacje Inwestorskie Millennials VC oraz spółek portfelowych. Doświadczony ekspert w zakresie pozyskiwania finansowania i budowania społeczności inwestorskiej online.

foto_wojciech_kaliciak
Wojciech Kaliciak
Przewodniczący Rady Nadzorczej - pełnomocnik ds. inwestycji

Doświadczony analityk finansowy specjalizujący się w transakcjach obejmujących rundy finansowania spółek i debiuty giełdowe. Przeprowadził ponad 20 firm przez proces pozyskiwania finansowania. Certyfikowany doradca ASO przy warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wojciech Haracz
Wojciech Haracz
Członek Rady Nadzorczej

Specjalista do spraw compliance, kontroluje obszar działania funduszu w zakresie pełnej zgodności z prawem.

PORTFOLIO

OFERTA DLA INWESTORÓW

ikona połączeń
BUDOWA WARTOŚCI

Zakup spółek z TOP10 sektorów post-COVID i ich globalne skalowanie.

ikony
PŁYNNOŚĆ

Dopuszczenie akcji Millennials VC do obrotu giełdowego na rynku NewConnect w 2021 roku realizując profesjonalne Relacje Inwestorskie.

ikona euro strzałki
PODZIAŁ ZYSKU

20% rocznych zysków netto planujemy wypłacać w formie dywidendy, a 80% reinwestować w dalszy wzrost wartości akcji funduszu.

cHCESZ ZOSTAĆ INWESTOREM?
WYPEŁNIJ FORMULARZ I POZNAJ OFERTĘ!
NEWS

Krótko po ogłoszeniu inwestycji w spółkę Femion Technology S.A., Millennials inwestuje w Buylando.io – pierwszy taki e-commerce do gruntów!  Buylando…

Media obiegła informacja o inwestycji Millennials Venture Capital w spółkę Femion Technology S.A. Kurs akcji spółki notowanej na NewConnect rósł kolejny…

Millennials Venture Capital zrealizował nabycie kolejnej spółki portfelowej. Fundusz zainwestował 1 mln zł w akcje spółki notowanej na New Connect:…

W ramach cyklu “W poszukiwaniu Unicorna” Millennials VC gościł w kolejnej odsłonie rozmowy z redaktorem portalu FX MAG. Live dotyczył…

Pod adresem akcje.millennials.vc inwestorzy składają już zapisy na akcje Funduszu. O tym dlaczego to doskonały moment na inwestycję – jeszcze…

Podczas naszej rozmowy z FX MAG zapowiadamy kolejne spotkania i realizację całego cyklu rozmów na tematy związane z funkcjonowaniem Venture…

Najnowszy wywiad zarządu Millennials Venture Capital ASI S.A. dla portalu mamstartup.pl – Przeczytaj

Rozwój funduszy Venture Capital w Polsce nabrał prawdziwego rozpędu w 2019 roku. Fundusze zainwestowały w młode spółki 1,266 mld zł, co stanowiło historyczny rekord. Rok 2020 mimo światowej pandemii zachęcił fundusze do jeszcze aktywniejszego działania. Jak to możliwe?
NEWS

Krótko po ogłoszeniu inwestycji w spółkę Femion Technology S.A., Millennials inwestuje w Buylando.io – pierwszy taki e-commerce do gruntów!  Buylando…

Media obiegła informacja o inwestycji Millennials Venture Capital w spółkę Femion Technology S.A. Kurs akcji spółki notowanej na NewConnect rósł kolejny…

Millennials Venture Capital zrealizował nabycie kolejnej spółki portfelowej. Fundusz zainwestował 1 mln zł w akcje spółki notowanej na New Connect:…

W ramach cyklu “W poszukiwaniu Unicorna” Millennials VC gościł w kolejnej odsłonie rozmowy z redaktorem portalu FX MAG. Live dotyczył…

Pod adresem akcje.millennials.vc inwestorzy składają już zapisy na akcje Funduszu. O tym dlaczego to doskonały moment na inwestycję – jeszcze…

Podczas naszej rozmowy z FX MAG zapowiadamy kolejne spotkania i realizację całego cyklu rozmów na tematy związane z funkcjonowaniem Venture…

Najnowszy wywiad zarządu Millennials Venture Capital ASI S.A. dla portalu mamstartup.pl – Przeczytaj

Rozwój funduszy Venture Capital w Polsce nabrał prawdziwego rozpędu w 2019 roku. Fundusze zainwestowały w młode spółki 1,266 mld zł, co stanowiło historyczny rekord. Rok 2020 mimo światowej pandemii zachęcił fundusze do jeszcze aktywniejszego działania. Jak to możliwe?
CHCESZ ZOSTAĆ INWESTOREM?
Poszukujesz finansowania na rozwój swojeJ Spółki?
Milennials logo
Millennials Venture Capital ASI S.A.
ul. Walońska 7/66
50-413 Wrocław

tel. +48 665 610 562
office@millennials.vc
NIP: 8971806589

REGON: 361100377

Kapitał zakładowy 224 173,90 zł
Nr ASI 152