Perspektywy rozwoju funduszy Venture Capital

Rozwój funduszy Venture Capital w Polsce nabrał prawdziwego rozpędu w 2019 roku. Fundusze zainwestowały w młode spółki 1,266 mld zł, co stanowiło historyczny rekord. Rok 2020 mimo światowej pandemii zachęcił fundusze do jeszcze aktywniejszego działania. Jak to możliwe?

Rozwój funduszy Venture Capital w Polsce nabrał prawdziwego rozpędu w 2019 roku. Fundusze zainwestowały w młode spółki 1,266 mld zł, co stanowiło historyczny rekord. Rok 2020 mimo światowej pandemii zachęcił fundusze do jeszcze aktywniejszego działania. Jak to możliwe?

Światowa pandemia COVID-19 wpłynęła na życie wszystkich. Zmieniamy przyzwyczajenia w trosce o zdrowie i przenosimy nasze działania do przestrzeni wirtualnej. Choć dla wielu biznesów oznacza to trudności i konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości, inne branże rozwijają się dynamicznie. Wiele technologicznych spółek, które w normalnej rzeczywistości potrzebowałyby kilku lat na osiągnięcie odpowiedniej skali aby znaleźć się na radarze klientów i funduszy, są dziś podstawą funkcjonowania. Cały zdigitalizowany świat przeżywa hossę i kolejne sfery życia do niej dołączają. Obserwujemy wzrost wartości transakcji w handlu e-commerce, powszechne zjawisko zdalnej pracy a nawet świadczenia usług medycznych i edukacyjnych i wiele innych trendów. 

Fundusz Millennials Venture Capital w swojej strategii wytypował TOP10 sektorów, które w świecie post-pandemicznym osiągną największe korzyści i będą rozwijały się najbardziej dynamicznie. Są to:

  1. MedTECH
  2. EdTECH
  3. EnergyTECH
  4. FinTECH
  5. MarTECH
  6. E-commerce 
  7. Mobility & Sharing 
  8. Artificial Intelligence
  9. Blockchain Technology  
  10. Augumented Reality 

Wymienione sektory to według funduszu Millennials najlepsze okazje do inwestycji w rozpoczynającej się dekadzie. 

Bardzo dynamiczny rozwój spółek technologicznych, dodatkowo przyspieszony przez pandemię, to także doskonała okazja do zwiększenia portfeli inwestycyjnych funduszy typu Venture Capital, stąd tak duże wolumeny inwestycji na rynku. Obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój wielu młodych spółek, które rozwiązują problemy w oparciu o nowe technologie. Spółki zabiegają o środki na rozwój i chętnie wykorzystują kapitał i know-how, jakim dysponują fundusze Venture Capital. 

Startupy w Polsce i regionie mają duże szanse na osiąganie globalnego zasięgu i docieranie do klientów na całym świecie. Sukcesy Booksy (aplikacja do rezerwacji wizyt m.in. w salonach fryzjerskich), czy ZnanyLekarz (aplikacja do umawiania wizyt lekarskich) zachęcają zespoły pochodzące z Polski do stawiania sobie ambitnych celów. 

Otoczenie niskich stóp procentowych tworzy środowisko, w którym inwestorzy indywidualni będą coraz chętniej inwestować zgromadzony kapitał w projekty oferujące ponadprzeciętne stopy zwrotu. Doświadczenie i wiedza o rynku startupów dają przewagę funduszom VC. Millennials VC dzięki współpracy ze specjalnie powołaną radą naukową korzysta z wiedzy najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach, aby mieć pewność, że finansowane projekty to mają szanse stać się kolejnymi perełkami inwestycyjnymi na rodzimym rynku.

Obecnie na polskim rynku aktywnie działa około 100 funduszy typu Venture Capital. Coraz częściej w ramach rundy finansowania, polskie fundusze współpracują z zagranicznymi aby zrealizować rundę o dużej wartości. W najbliższych latach duże znaczenie dla rozwoju technologii i startupów będą miały środki unijne. Unia Europejska zamierza przeznaczyć ponad 1,8 biliona EUR w ramach walki ze skutkami pandemii. Spółki, które sięgną po te środki mogą więc zyskać dodatkowe wsparcie przy realizacji swoich projektów. 

Fundusze Venture Capital stoją przed wyzwaniem dalszego wspierania spółek technologicznych w post pandemicznej rzeczywistości. Wymaga to nie tylko zaangażowania kapitałowego, ale także aktywnych działań w innych obszarach, tworząc niejako ekosystem wsparcia spółek portfelowych. Millennials Venture Capital w odpowiedzi na potrzeby spółek portfelowych zapewnia szeroką gamę usług niezbędnych do stworzenia globalnej spółki technologicznej. W ekosystemie Millennials spółki otrzymują wsparcie: kapitałowe i dotacyjne, nadzorcze, relacji inwestorskich, prawno-administracyjne, strategiczne i analityczne. 

Fundusze Venture Capital stoją przed ogromną szansą i wyzwaniem. To od mądrego zarządzania kapitałem funduszy zależy rozwój spółek technologicznych i w konsekwencji rozwiązanie problemów ludzkości. Fundusze ponoszą również wielką odpowiedzialność za kapitał inwestorów, którym dysponują. Połączenie kompetencji w zespołach funduszy, kapitału na rozwój spółek i mądrze wybranej strategii inwestycyjnej może zapewnić funduszom, inwestorom i spółkom dekadę udanej współpracy.