MILLENNIALS VENTURE CAPITAL ASI S.A

DISRUPT AND CREATE WITH US

W wolnym tłumaczeniu oznacza
PRZEŁOM – radykalna zmiana dotychczasowego modelu istnienia i definiowania rzeczywistości.

Aby tworzyć „nowe”, musimy zburzyć „stare”. Decyzja o tworzeniu nowej rzeczywistości, zmieniającej Świat na lepsze to odrzucenie starych przekonań.

Pokolenie Y jest najsilniejszą grupą konsumencką świata. Kreujemy innowacje odpowiedzialne społecznie.
Nie boimy się dobrych zmian!

Powołaliśmy fundusz dla przedstawicieli Pokolenia Y, tzw. Milenniallsów, czyli ludzi odważnych, wykształconych, dobrze usytuowanych i znających nowe technologie.

Poszukują Oni wsparcia w pomnażaniu swojego majątku w sposób mądry i odpowiedzialny w nowej post-pandemicznej rzeczywistości.

Inwestowanie pod nadzorem profesjonalnego zespołu z odpowiednią dywersyfikacją i selekcją projektów jest bezpieczniejsze.

EKOSYSTEM ZAPEWNIAJĄCY WSPARCIE

O NAS

PORTFOLIO

OFERTA DLA INWESTORÓW

BUDOWA WARTOŚCI

Zakup spółek z TOP10 sektorów post-COVID i ich globalne skalowanie.

PŁYNNOŚĆ

Dopuszczenie akcji Millennials VC do obrotu giełdowego na rynku NewConnect w 2021 roku realizując profesjonalne Relacje Inwestorskie.

PODZIAŁ ZYSKU

20% rocznych zysków netto planujemy wypłacać w formie dywidendy, a 80% reinwestować w dalszy wzrost wartości akcji funduszu.

CHCESZ ZOSTAĆ INWESTOREM ?

WYPEŁNIJ FORMULARZ I POZNAJ OFERTĘ!

CHCESZ ZOSTAĆ INWESTOREM ?

POSZUKUJESZ FINANSOWANIA NA ROZWÓJ SWOJEJ SPÓŁKI?