W POSZUKIWANIU UNICORN'A : CZY STARTUP NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH MA SZANSE ROZWOJU ?

BuyLando będąca Spółką portfelową Millennials Venture Capital to Platforma do sprzedaży gruntów. 
 
🔎 Czego dowiemy się z rozmowy z FXMAG :
✔️ W odpowiedzi na jakie potrzeby powstało BuyLando?
✔️ Dlaczego zainwestowaliśmy w Spółkę?
✔️ Jak rośnie potencjał sektora sprzedaży gruntów?
✔️ Co wyróżnia strategię BuyLando dotarcia do klienta?
✔️ Jak BuyLando zamierza realizować swoją strategie rozwoju ?